Performance Series från The Chord Company

Audio7 är distributionspartner för The Chord Companys Performance Line, det vill säga C- och Clearway-serierna.

Läs gärna mer på Chords hemsida.